Filtreleme

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item

Filtreleme sistemleri, bir ortamdaki tozun veya bir kaynaktan çıkan tozun vakumlanması, filtrasyon elementlerinden geçirilerek havanın süzülmesi ve emilen bu tozun biriktirilerek bertarafına imkan sağlayan sistemlerdir. Sistemin tasarımı ve makşine kapasiteleri kulanıcılardan adığımız aşağıdaki bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır:

  • Emilecek tozun bulunduğu ortamın ölçüleri,
  • Emilecek tozun yoğunluğu ve havada kalma süresi,
  • Emilecek tozun biriktirileceği deponun tozun kaynağına olan mesafesi

Bu veriler ışığında yapılan hesaplamalar ile filtrasyon sistemi tasarlanmaktadır. Hesaplanan fanın oluşturcağı hava akımını geçirecek mertebede yüzey alanı olan filtrasyon elementleri (filtre karuşu veta kafes tip filtre) de sisteme dahil edilmektedir. Jet pulse temizleme sistemi sayesinde filtre kartuşlarına takılan tozlar sürekli temizlenmekte ve filtre deposunda biriktirilmektedir. Filtre deposunun altında yer alan boşaltma ekipmanı (klape, yıldız vana, helezon vb.) çalıştırılarak bu tozun filtreden alınması sağlanır.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Online alışveriş sitemizi de buradan ziyaret edebilirsiniz.

Back to top of page