Pnömatik Taşıma Sistemleri

 • gallery-item
 • gallery-item

Pnömatik taşıma, endüstriyel tesislerde toz veya granül halindeki akışkanların bir noktadan başka bir noktaya hava ile (pnömatik) transfer edilmesidir. Big bag den boşaltılan bir kalsitin veya çimentonun siloya aktarılması gibi, veya karıştırıcıdan çıkan nihai ürünün bir siloya taşınması gibi..

Sistem, mazlemenin alınacağı noktadan taşımanın tamamlanacağı noktaya kadar bir kaç ekipmandan oluşmaktadır ve bu ekipmanlar bir otomasyon tarafından kontrol edilmektedir. Temel düzeyde sistem elemanları:

 • Blower (fan) : Sistemde taşıma havasını üreten makinedir. Kapasitesi (hava debisi, basıncı, motor gücü vb. ) yapılan hesaplamalara göre tespi edilmektedir.
 • Hava kilidi: Taşınacak malzemeyi, bulunduğu ortamdan (bunker, torba açma makinesi, big bag boşaltma ünitesi vb.) alarak boru hattına indiren ekipmandır. Boru hattından geçen taşıma havasını, malzemenin bulunğu ortama kaçırmaması gerekir ki buda ancak gövde ile kanatçıklar arasındaki boşluğun çok hassas işlenmesi ile mümkündür.
 • Boru hattı : İçerisinden malzeme geçen iletim sistemleridir. Boruşarın çapı yapılan hesaplamalar sonucunda istenilen kapasitenin elde edilmesini sağlayacak şekilde tespit edilir.
 • Depo: Taşınan malzemenin biriktirileceği ünitedir. Depolama siloları gibi genellikle tesilerde hazır olan ekipmandır.
 • Silo Üzeri Filtre: Siloya dolan hava+malzeme karışımından havayı ayırmak ve tozsuz bir şekilde tahliye olmasını sağlamak için kullanılan üründür. Taşınan malzemenin özelliğine göre karbon çeliği veya paslanmaz çelik (gıda uyumlu) malzemeden imal edilebilirler. İç kısmında yer alan filtreleme elementleri (filtre kartuşu ve kafes tip filtre torbası) silo içerindeki tozlu havada bulunna tozun dışarı çıkmasına engel olur, sadece havanın geçebileceği gözeneklerden sağlanan hava çıkışı ile silo iç basıncının atmosfer basıncına eşit olmasını sağlar.
 • Basınç algılayıcı: Boru hattından geçen hava+malzeme karışımından anlık olarak basınç algılması yaparak basıncın yükelmesi durumunda otomasyon sistemine bilgi verir ve sistem elemanlarının (blower, yıldız beslkeyici) buna göre devir değişimlerinin yapılmasını sağlar. Sistemin emniyetli ve düzgün çalışması için gereken bir uygulamadır.
 • Otomasyon sistemi: Tüm sistem bileşenlerinin senkronize bir şekilde, aralarındaki çalışma zamanlarını düzenleyerek, gerektiğinde motor dönüş hızlarını değiştirerek çalışmasını sağlayan elektriksel panodur. Pnömatik taşımam sisteminde hedeflenen taşıma miktarını sağlayacak şekilde bir çalışma sağlar.

Pnömatik taşıma sisteminde yer alan tüm ekipmanların tasarımı ve seçimi kullanıcıdan gelen aşağıdaki veriler ışığında yapılan hesaplamalarla belirlenmekdir.

 • Taşınacak malzemenin cinsi,
 • Taşınacak malzemenin öz kütlesi (yoğunluğu),
 • Taşınacak malzmenin tanecik büyüklüğü,
 • Taşınacak malzemenin yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı ve korozif etkileri
 • Taşınacak mesafe (yatay ve düşeyde ayrı ayrı),
 • Taşınacak mesafede yer alan dönüş, (dirsek sayısı),
 • Birim zamanda aktarılmak istenilen malzeme miktarı,

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Online alışveriş sitemizi de buradan ziyaret edebilirsiniz.

Back to top of page